martes, 3 de noviembre de 2015

Elements d'una obra pictòrica

Elements temàtics

Són els elements que identifiquen i descriuen el tema que representa l'obra, que poden ser:
           
 - Temes mitològics
                
- Temes religiosos
           
 - Temes profans
                
- Retrats


Elements plàstics  - Línia i dibuix: Aconsegueix la identificació de les formes i té un llenguatge propi, no és necessari que estigui a la pintura. La línia pot ser contínua ( quietut i serenitat ) o discontínua.

- Perspectiva: És la representació de la tercera dimensió. al llarg de la historia s'ha realitzat a través de diferents medis.

 - Color: És l'element funamental de la pintura i és el pigment més aglutinat
          -La teoria dels colors ( primaris, secundaris i complementaris)
          - La gama de colors: poden ser gamas càlides ( expandeixen la llum  on avancen cap a  l'espectador i donen un primer plan) o freds (absorbeixen la llum on s'alllunyen de l'espectador i donen un últim pla)
- Aplicació del color a la pinzellada: Uniforme, espessa, nerviosa etc.
                    
- Modelat i volum:  Representa el volum i fa l'efecte de tres dimensions a través del dibuix i ombres, també es pot aconseguir a través de colors.
                   
 - Llum: És un element on ajuda a representar el volum i l'espai. Els tipus de llum són:  Natural diurna (del dia), nocturna i artificial. L'evolució de la llum en la pintura ha sigut:
        -Pintura plana romànica: llum uniforme
        -Pintura renaixentista: llum clara sense contrasts
        -Perspectiva aèria: Matisos fundamentals
        - Pintura gòtica: Modela els volums
        - Pintura barroca: clarobscurs al tenebrisme
        - Pintura reinaxentista: sèries llargues per estudiar els matissos
 Tota aquesta evolució dona lloc a l'estil Vanguardista, a partir d'allà surt el cubisme i la pintura plana abstracta.
                   
- Composició: Pot estar basada amb la forma ( a través de figures geomètriques), el color ( a través de l'ús dels diferents tons), i la llum ( a través de la il·luminació)
                                                                                        
Elements tècnics


- Pintura monumental: És quan es pinta sobre un mur o una paret, que pot ser:
         -Al fresc: Colors a l'aigua sobre humitat
         -A l'encàustica: Colors a la cera i oli calent sobre
        -Al mosaïc: Teseles de colors sobre argamasa (guix humit)
        -A la vidriera: Vidres de colors  sobre un conjunt de peces de plom
             


- Pintura excenta:  És quan és pinta sobre suports que es poden transportar i s'utilitzen diverses tècniques:
      -Temple: S'utilitzava a l'Edat Mitjana i el que feien perquè la pintura quedés enganxada bé al  suport, feien unes algutinacions del pigment aigua, clara d'ou i goma sobre taula.
     -Oli: Utilitzaven aglutinants del pigment  oli, trementina ( disolvent de pintures ), resines sobre taula i llenç dese el segle XV
    - Acrílics: Són colors sintètics moderns sobre llenç etc. a`partir del s. XX
    -Altres sobre paper: Aquarel·les,  guache, pastel i grabat.
       

No hay comentarios:

Publicar un comentario