sábado, 9 de abril de 2016

Conceptes: Neoclassicime

Conceptes: Neoclassicime

Història
Durant el segle XVIII a Europa va triomfar la Il·lustració, corrent cultural i de pensament que pretenia il·luminar amb la "llum de la raó" el món. Malgrat l'oposició de l'Església catòlica.
Les principals característiques són:
 • La raó és la base principal del coneixement.
 • Optimisme sobre la capacitat de l'ésser humà i sobre el progés de la humanitat.
 • Posar en pràctica les descobertes cinetífiques i aplicar les aportacions dels filòsofs.
 • Educació com el millor mitjà per difondre la raó.
Principals pensadors:
 • Montesquieu. Propposa la separació dels poders de l'estat: Poder executiu, judicial i legislatiu.
 • Rousseau. Planteja el concepte de democràcia en el que la sobirania nacional recau sobre el poble.
 • Voltaire. Critica l'absolutisme i proposa un sistema polític parlamentari que limités el poder del monarca.

Neoclassicisme
L' art neoclàssic va sorgir en la segona meitat del XVIII com un estil oposat al rococó.
 • Segueix els ideals de la il·lustració.
 • Estil molt més senzill que el rococó.
 • L'esgotament del barroc i el descubriemnt de les ruïnes de Pompeia (l'any 1748) comporta la recuperació dels temes mitològics del món grec i romà.
 • Busca l'equilibri i la simetria a través de línies rectes.
 • Es desenvolupa principlament a França.

ARQUITECTURA
 • Es van edificar arcs de triomf, esglésies que semblaven temples romans i columnes conmemoratives com les romanes.
 • Un exemple d'arquitectura neoclàssica són l'"Església de la Madeleine" o la "columna Vendôme" tots dos a París.
 • Els dèspotes il·lustrats van patrocinar la cultura i l'art com a forma d'exaltació del seu poder. Per aquesta raó ciutats com París o Madrid van ser embellides amb edificis.

ESCULTURA
 • El més gran exponent va ser l'italià Canova. Una de les escultures més importants és "Eros i Psique"

PINTURA

 • Es reprodueixen fets de la seva època.
 • Es busca l'exaltació de la història de l'antiga Roma que era identificada amb els seus ideals.
 • Destaca el pintor Jacques-Louis David "Jurament dels Horacis", "Jurament del Joc de Pilota", "La coronació de Napoleó" o "Mort de Jean-Paul Marat".

No hay comentarios:

Publicar un comentario